Únor 2009

Jenom můj

28. února 2009 v 15:01 | Nika |  ->Twincest

Nová hra - Dej make-up dvojčatům

28. února 2009 v 14:59 | Nika |  ->Vecicky s TH
Na internetu se objevila nová hra, kde si s dvojčata Kaulitzovýma můžete trošku pohrát.
Jde jen o to, že vymyslíte svůj vlastní look dvojčatům Kaulitzovým.
odkaz na hru : tady

Fansupport Extreme

28. února 2009 v 14:53 | Nika |  Articles & interviews

Even though TH has been neglecting Austria, two girls are sticking to them. And that by producing their own fanzine. Awesome...

What would a band be without their fans? Just a couple of dudes that are wasting their time with music! Most fans are supporting their favorite band by buying their CDs or tickets to their concerts. Some fans are getting creative and craft posters with slogans like "i want your baby" or "marry me". And then there's two girls from vienna: Leo, 23, and Lis, 25, are producing their own magazine "Monsun".

STALKING. Leo and Lis are following their favorite band all through europe. "Besides Vienna and a couple of gigs in Germany, we've been to London, Amsterdam, Paris, Rome and Geneve. Germany was the best, probably because the hype's the biggest there, but no matter where we go, the fans are singing along with the band everywhere, even in Italy" the two of them say. During the last tour, they've had the idea to make their own fanzine.

THE MAGAZINE. XPress was the first austrian magazine to hold Monsun in the hands. And we say: totally awesome. The texts are funny and there's plenty of self-made pictures in it. An absolute must-have for all Tokio Hotel fans. Read all about how the magazine was made, the workload behind it and how you can get your hands on it right here.

2ND JOB. Leo and Lis have made a lot of friendships, also of the international kind, during their Tokio Hotel time. That's how they also get articles and pictures on a regular basis and that's the stuff being published in Monsun - literally by fans for fans. The content consists of lots of backstage reports and infos on the band on tour. The text is something the fans gotta get used to - the Tokio boys usually get mocked a bit and their life is being commented in a rather sarcastic way. But also non-german speaking fans can read it - the texts are not only written in german but there's also an english 1:1 translation in the magazine. Only shortcoming: due to printing-costs, the printed issues of the magazine are only available for press and the record company so far. But Monsun can be downloaded for free on the homepage www.monsunmagazin.com. It's definitely worth reading!


TH mozaika

27. února 2009 v 21:28 | Nika |  ->POZOR

Grand Tokio Hotel Mosaic 1 Grand Tokio Hotel Mosaic 2
Najděte se i vy na mozaice TH klikněte --> sem <-- níže použijte k vyhledání vaší fotografie "MosaicCalculator" aby jste si ověřili vaši fotku :
Dvě Mozaiky
1.z horizontálních fotek fanoušků a 2. z vertikálních.

Moje Fotka je v Druhé Mozaice 12. řádek od spoda a 22. fotka z leva

Společně v kutloušku

27. února 2009 v 16:16 | Nika |  ->Twincest
By Monica
26.02.2009 Pro7-Top 10 Teeniebands

27. února 2009 v 16:12 | Nika |  ->POZOR
Kdy: 26.02.2007
Čas: 17:00
Stanice: Pro 7
Co: Top 10 Teeniebands


Tokio Hotel - 1.místo!!!


Source: Official German Fan Club

New on Ebay.com

25. února 2009 v 17:09 | Nika |  ->Vecicky s TH

Tokio Hotel – teď znova na plný plyn

25. února 2009 v 17:05 | Nika |  ->Článečky

Kolem Tokio Hotel je docela pěkný poklid. Sotva nějaké vystoupení v posledních měsících, žádné TH-shows! Bill (19), Tom (19), Gustav (20) a Georg (21) se kompletně stáhli. Ale v zákulisí připravují tito čtyři kluci s jejich producentským týmem velký úder, protože rok 2009 by se měl stát jejich rokem! A proto teď jedou na plný plyn. Nové album naší super kapely je téměř hotové. ,,Momentálně doufáme, že by se práce na novém album mohla ukončit během nadcházejících 6 týdnů," prozradil producent TH, David Jost v rozhovoru pro BRAVO. "Ale vydání nebude pravděpodobně dřív než koncem jara." Teď chtějí Tokio Hotel dobýt celý svět najednou: CD by mělo vyjít zároveň celosvětově. U nás samozřejmě v němčině. V USA a všude jinde, kde naší řečí nerozumí, tak anglicky. Tentokrát kluci nahrávky dělají zvláštní způsobem: ,,Jako doplněk našeho hamburského nahrávacího studia jsme právě vybudovali druhé v Los Angeles," prozrazuje David Jost. Tam by vlastně měly vzniknout konečné mixy songů. Ale Bill a Tom nemají ještě dost. ,,Minulý měsíc napsali dva nové songy," řekl David Jost. Oba mají také ve svém novém berlínském bytě ještě vlastní domácí studio. "Tam nahrávají pro vlastní režií dema songů." Po všech cestovních stresech v minulých třech letech nemají totiž Bill a Tom žádnou náladu na dlouhý let do Los Angeles (trvá přibližně devět hodin). "Jsou rádi za každý den, který mohou strávit doma v Německu," říká Jost. Díky tomu musí teď využít moderní techniku. "Z dálky jsme oba songy ve tříhodinové video-konverzaci společně přepracovali," prozradil David Jost BRAVU. "Další den byl potom Bill v hamburském nahrávacím studiu před mikrofonem a nahrávali jsme ho přes ISDN do Los Angeles. "Nějak 20 nových písniček je už hotových - ale jenom dvanáct by mělo být na CD. Také v soukromí jedou TH-kluci na plný plyn. Neboť v poklidu a tajně si koupili Bill a Tom dvě opravdu hustá auta: Tom šedé Audi R8 (přibližně 114.000 €). Módní sportovní vůz, který může jet až 301 km/h. Bill se spokojil u svého prvního auta s pohodlnými 250 km/h, tak rychle jezdí jeho sněhobílé Audi Q7 (kolem 70.000 €). TH-dvojčata vůbec neplatila celou částku. "Slavní dostávají u Audi VIP Bonus - platí jenom kolem 70% ceny", takže zasvěcená osoba. Za dva roky by měli tyto auta TH klukům patřit. No ano, bude to vzrušující rok!

Now they give again full throttle

25. února 2009 v 17:04 | Nika |  Articles & interviews
Translation & scans - zSugAz @ THUSNew album, new sport-carts!
2009 should be the year for Tokio Hotel. BRAVO knows their plans...


It has become very quietly about Tokio Hotel. Barely performances in the last few months, no new songs, no TV shows! Bill, Tom, Gustav and Georg have themselves completely withdrawn. But behind the scenes, the four guys prepare together with their producer-team, the big blow - because 2009 will be their year! Und because of this, they give full throttle. The new album of our super-band is almost ready: "At the moment, we hope the work on the album will be finished within the next six weeks," said TH-Producer David Jost in the BRAVO interview. "But the reales won't be before the late spring."
By the way, this time, Tokio Hotel want to conquer the whole world at the same time: the CD should appear to the world simultaneously. For us of course in German. In the U.S. and anywhere, where you do not understand our language, in English.
The guys recorded this time on an very special way: "As a complement to our recording studio in Hamburg, we have just build a second one in Los Angeles," says Jost. Well, normally there should be only the endmixes produced. But Bill and Tom had not yet enough. "Last week, they've wrote two new songs," says David Jost. The two have in their new apartment in Berlin their own home studio. "There they have by their own recorded demo versions of the songs."
After all the travel stress for the past three years, Bill and Tom weren't up for no longer on a long flight to Los Angeles (takes about nine hours). "They are happy about every day, they are at home in Germany," says Jost. Therefore, the modern technique have to pay for it: "We've revised together those two songs in an three our conference session," said David Jost to BRAVO. "The next day, Bill was then in our studio in Hamburg in front of the microphone, and we've recorded him from Los Angeles via ISDN." Approximately 20 new songs are already finished - but only twelve will be on the CD.
But also privately, the TH-boys accelerate. Because silent and secretly, Bill and Tom purchased two real hot cars: Tom a gray Audi R8 (approximately 114,000 euros). A stylish sports car, which can drive about 301 km/h. Bill is satisfied with his first car with a comfortable 250 km/h - so fast drives his snow-white Audi Q7 (about 70,000 euros). The TH-Hotel-Twins doesn't pay the full price: "Celebrities get at Audi a VIP bonus - they pay only about 70 percent of the price," says an insider. These two mega-cars belong now to the TH-boys for two years.
Well, now it can start - in an exciting year!

Bravo č.8 (Ru)

25. února 2009 v 17:03 | Nika |  ->RU Bravo

Bravo č.10 (De)

25. února 2009 v 16:51 | Nika |  ->DE BravoBez strachu hovořit

24. února 2009 v 16:56 | Nika |  ->Článečky


(c) Přeložila Iwush pro http://tokio-hotel-de-4ever.blog.cz

Bla, bla, bla! Mluví, mluví a mluví a my samozřejmě věnujeme nejvíce pozornosti tomu co říkají!
Tom
"Ten nejlepší dárek, který jsme už přijali od fanoušků bylo hvězdné pojmenování Tokio Hotel"
Gustav
"Rád surfuju na internetu a čtu lži, které o nás lidi napíšou!"
Bill
"Připouštím, že spotřebuju téměř denně jednu láhev laku na vlasy!"
Georg
"Jestli-že by to nebylo na mě, Tom by neměl žádnou legraci. Inspiruji se jím!" (smích)
Bill
"Věřím tomu, že se můj bratr ožení jako první a bude mít přinejmenším 4 děti"
Gustav
"Osobu, kterou ve skupině nejvíce obdivuji je Bill. Je to bojovník"
Bill
"Když chci někoho okouzlit, udělám špagety s úžasnou omáčkou!"
Georg
"Nerad se usmívám na fotkách nebo do kamery.Jen když mě někdo pobaví!"
Tom
"Georg je jediný, který je nejméně obohacený láskou. Je ubohý!"
Tom
"Nevím kde se můj bratr inspiruje k tomu jak se obléká...možná někde na smetišti"
Bill
"Jestli-že se zamiluji, ta osoba by měla porozumět tomu, že hudba je u mě na prvním místě."
Tom
"Když hraji na kytaru, nemůžu být ani sekundu v klidu"

Tomovo auto

24. února 2009 v 16:53 | Nika |  ->Tom-Foto


Sexy = Bill Kaulitz xD

22. února 2009 v 19:53 | Nika |  ->POZOR
Tak to je dost dobrý xD